REPOZYTORIUM
Repozytorium to centralna baza danych certyfikatów oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem Centrum Certyfikacji Signet.

Certyfikaty Urzędów
Infrastruktura publiczna - wygaszana
NazwaSkrót certyfikatuKodowanie
Signet Root CASHA-1:
b2:bd:90:31:aa:6d:0e:14:f4:c5:7f:d5:48:25:8f:37:b1:fb:39:e4
SHA256:
72:86:ce:24:9f:e9:e3:2b:d4:75:22:57:c1:7c:d8:f6:99:1a:9c:1e:6f:1a:
3c:c7:33:04:ed:02:3e:6a:e4:eb
DERPEM
Signet – Public CASHA-1:
87:a5:00:da:95:73:e7:0a:02:06:74:41:31:2b:f0:7f:f8:d2:50:b3
SHA256:
3c:d8:d1:6c:7e:3f:5e:4d:03:f6:dc:85:00:e2:3b:5d:37:e8:99:2f:2a:a6:
81:8b:a0:fb:cc:ff:e9:d9:68:05
DER PEM
Pakiet certyfikatów zawierający pełną ścieżkęPKCS7 TXT
Infrastruktura korporacyjna
NazwaSkrót certyfikatuKodowanie
Signet – RootCASHA-1:
23:a0:61:c3:ed:f2:5a:e2:c6:a9:2c:6c:d5:0c:4b:51:ff:6d:33:0c
SHA256:
0e:94:6d:a8:60:34:50:e0:cf:35:91:1f:73:c2:06:d1:82:6d:c2:a9:53:01:
a5:3c:1c:d9:d2:af:86:58:cf:cc
DERPEM
CA TELEKOMUNIKACJA POLSKA
(sha256)
SHA-1:
78:38:cc:9e:6e:b0:58:68:11:ce:eb:38:3b:c8:ee:92:a1:cb:f3:2f
SHA256:
eb:fb:2e:19:68:69:ee:d2:0b:40:67:37:ec:fd:2b:56:c0:ae:e9:41:9f:ba:
4e:be:33:7a:f3:3e:0e:75:b1:40
DERPEM
Nowa infrastruktura korporacyjna
NazwaSkrót certyfikatuKodowanie
Signet Root CA2SHA-1:
6e:7c:9a:75:39:97:be:51:14:27:0b:6c:02:58:5f:70:0c:17:c0:72
SHA256:
c4:9d:b3:ea:0b:43:2a:54:4a:2f:c6:e2:6f:66:3d:67:c0:90:39:dd:49:4d:
7d:1b:e5:a6:5d:57:11:de:8b:85
DERPEM
Orange Polska CA SHA-1:
ec:86:50:55:f3:40:96:89:70:f7:a2:87:27:2c:58:7d:95:8e:6b:b6
SHA256:
df:5b:a1:a8:d0:37:30:04:47:38:02:c9:de:4c:68:df:6b:6b:b1:a9:19:4c:
35:e4:ca:9e:0a:4c:30:00:4b:61
DERPEM
Pakiet certyfikatów zawierający obie ścieżki korporacyjnePKCS7 TXT
Archiwum ZIP z certyfikatami z obu ścieżek korporacyjnych z Subject Hash
Używane przez np. Apache w dyrektywie SSLCACertificatePath przy uwierzytelnianiu certyfikatem
ZIP
Listy certyfikatów unieważnionych (CRL):
Infrastruktura publiczna
NazwaAdres
Urząd Signet Root CAhttp://crl.signet.pl/public/rootca.crl
Urząd Signet - PublicCAhttp://www.signet.pl/crl/publicca.crl
Infrastruktura korporacyjna
NazwaAdres
Urząd Signet - RootCAhttp://crl.signet.pl/bptp/rootca.crl
Urząd CA TELEKOMUNIKACJA POLSKAhttp://crl.signet.pl/bptp/catp.crl
Urząd Signet Root CA2http://crl.signet.pl/bptp/rootca2.crl
Polityki certyfikacji:
Infrastruktura publiczna
Urząd Signet Root CAPlik
Polityka certyfikacji urzędu Signet Root CA
Urząd Signet - PublicCAPlik
Polityka Certyfikacji - Zaufane funkcje w CC Signet
Polityka Certyfikacji - Certyfikaty dla serwerów i urządzeń
Infrastruktura korporacyjna
Urząd RootCAPlik
Polityka certyfikacji urzędu RootCA
Urząd CA Telekomunikacja PolskaPlik
Polityka Certyfikacji - Bezpieczna Poczta Korporacyjna Telekomunikacja Polska
Urząd Signet Root CA2Plik
Polityka Certyfikacji Signet Root CA2
Kodeks postępowania certyfikacyjnego
Kodeks postępowania certyfikacyjnego opisuje operacyjne kroki podejmowane przez Centrum Certyfikacji Signet w ramach wydawania i zarządzania certyfikatami. Wszelkie uwagi i opinie na temat Kodeksu postępowania certyfikacyjnego prosimy przesyłać pod adres: Komitet Zatwierdzania Polityk - email: kzp@signet.pl
NazwaPlik
Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego


Archiwum

Repozytoruim archiwalne zawierające dokumenty z okresu działalności Centrum Certyfikacji SIGNET w strukturach TP INTERNET dostępne jest pod adresem: http://www.signet.pl/repozytorium/index.html

© Orange Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna.