O nas

Centrum Certyfikacji Signet (CC Signet) to działająca w ramach Orange Polska wyspecjalizowana jednostka, odpowiedzialna za utrzymanie rozwiązań ochrony kryptograficznej. Funkcjonuje od 16 maja 2001 - początkowo w strukturach TP Internet, spółki wchodzącej w skład grupy TP, zaś od 6 grudnia 2006 jako część Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych (wcześniej Departament Zarządzania Bezpieczeństwem STI) w Infrastrukturze IT i Bezpieczeństwie Teleinformatycznym Orange Polska. 30 czerwca 2006 CC Signet zakończyło działalność jako centrum kwalifikowane, wpisane do rejestru podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne.


Obecnie wśród zadań CC Signet znajduje się obsługa rozwiązań kryptograficznych, dedykowanych dla zastosowań wewnątrz Orange Polska oraz w ramach Grupy France Telecom - Orange, a także systemów przeznaczonych dla Klientów usług, oferowanych przez Orange Polska.

Uwaga: Obecnie część publiczna CC Signet kończy działaność i zespół CC Signet skupiać się będzie tylko na działalności wewnętrznej.

Powyższe rozwiązania oparte są na infrastrukturze klucza publicznego (Public Key Infrastructure, PKI), zapewniając użytkownikowi m.in.:

Przekłada się to na bezpieczne przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci komputerowych między pracownikami, kontrahentami, instytucjami finansowymi i ich klientami oraz jednostkami administracji publicznej.